Medea

Medea Splodar

Tá clú agus cáil ar an dráma Medea ó léiríodh é don chéad uair 2,450 bliain ó shoin. Bhí sé go mór i mbéal an phobail le linn do Ghluaiseacht Chearta Vótála na mBan a bheith faoi lán tseoil agus céad bliain ar aghaidh chuir an Ghluaiseacht Fheimineach an-suim sna smaointe faoi shaol na mban a nochtaítear ann. Is í an aisteoir mór le rá Tara Breathnach (Anne Boleyn sa scannán faisnéise leis an BBC, The Last Days of Anne Boleyn (BBC): The Tudors: agus A Nightingale Falling) atá i bpáirt Mhedea agus is gné thábhachtach den léiriú seo an damhsa claisiceach atá fite fuaite sa stáitsiú.

Languages